Foto af stensætning og vilde blomster et sted i Greve Kommune
Greve Kommune skal have flere steder med vilde blomster og gode forhold for insekter som den her stensætning.

Tema: Klimafiktion

26.05.23
I anledning af Greve Kommunes helt nye klimahandlingsplan kommer her bud på god litteratur med fokus på klima.

Byrådet i Greve Kommune har for få dage siden vedtaget en klimahandlingsplan, som skal sikre, at der ikke bliver udledt CO2 i 2050. Klimahandlingsplanen beskriver, hvordan lokale borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og foreninger hver for sig og sammen skal ændre sig i mere klimavenlig retning, sådan at Greve Kommune og hele Danmark kan opfylde målet om, at der ikke må være udledning af CO2 i 2050 og samtidig er klar til ændrede nedbørsmønstre, mere hede og tørke.

Klik her og læs klimahandlingsplanen på Greve Kommunes hjemmeside

Klimafiktion

I skønlitteraturen har der gennem mange år været stort fokus på via teksterne at gøre læsere opmærksom på den lurende klimakatastrofe. Mennesket er i den litteratur ikke egentlig hovedrolleindehaveren: Det er naturen. I forskellig grad spores der henholdsvis håb for den mindre aktør, mennesket, og ekstrem pessimisme. Fælles for klimafiktion er at den vil aktivere læsere og beslutningstagere til at gøre noget selv, ved på forskellige måder at sanseliggøre hvad der sker, hvis vi ikke stopper forurening og udledning af drivshusgasser. 

Tre gode, nye eksmpler på klimafiktion, der med hver sine virkemidler aktiverer læserens indre spørgsmål: 

Bøgetid af Nanna Storr-Hansen, der ved hjælp af en sanselig indleven i naturens så at sige forsøger at udviske afstanden mellem menneske og natur, så de er ét. Man kan jo ikke blive ved med bevidst at ødelægge sig selv, vel? 

Selv hvis alt forsvinder af Jens Liljestrand, der beskriver et ophedet Sverige i brand, hvor menneskene er magtesløse og døende. Det vil vi ikke rigtigt så gerne opleve, vel? 

Spræng fabrikken af Malte Tellerup, der handler om tre unge mennesker, der i ren desperation sprænger kemifabrikken Cheminova i luften til stor skade for natur og mennesker. Er klimaterrorisme en løsning, mon? 

Herunder flere forskellige bud: 

Materialer