Tilgængelighed

For borgere med fysisk handicap

Hovedbiblioteket i Portalen

Parkering

Handicap p-pladser nær biblioteket:
  • 2 handicap p-pladser bag Portalen, hvorfra trapper fører op til bibliotekets hovedindgang
  • 2 handicap p-pladser ved stationen med adgang til biblioteket via stationsbygningen
 

Adgang til biblioteket

Kørestolsbrugere og gangbesværede har let adgang via hovedindgangen ved ankomst i retningen fra stationen eller indkøbscenter. Vi har automatiske skydedøre og ingen niveauforskel.
Kommer du fra p-pladsen bag Portalen, kan du få adgang til bibliotek og elevator i gadeniveau via vores personaleindgang under gangbroen.
Ring på klokken  i højre side af garageporten (mærket Handicap-klokke). Og vi kommer og lukker dig ind. Vær tålmodig. Det kan tage et par minutter, inden vi er hos dig.
Desværre har vi ingen ledelinjer for synshandicappede.
 

Elevator

Biblioteket er i to etager med en offentligt tilgængelig elevator indenfor – udover trapperne.
 

Handicaptoilet

Vi har 2 handicap-toiletter i stueetagen, et ved både herre- og dametoiletterne.
Der er gule ledelinjer fra elevator til begge handicaptoiletter.
 

Selvbetjening

Selvbetjeningsbordene kan nemt hæves og sænkes efter behov.
Synshandicappede kan få hjælp hos personalet.
 

Tune Bibliotek

Parkering

1 handicap p-plads ved centeret nær Menighedscenteret og biblioteket.
 

Adgang til biblioteket

Biblioteket har to indgangsdøre for handicappede:
  • En indgangsdør ved siden af skydedørene til Menighedscentret. Den åbnes ved at trykke på den grønne knap under den hvide postkasse, og der er ubesværet adgang for kørestolsbrugere - denne dør er åben alle dage fra 7 - 22.
  • En indgangsdør fra forhallen, som deles med Menighedscentret, med ubesværet adgang for kørestolsbrugere. Døren er kun åben de 7 timer der er bemanding.

Der er også en indgangsdør fra bibliotekshaven, men der er trin op, så det er ikke er muligt at komme ind for en kørestolsbruger.

For synshandicappede er der ingen hjælp ved ledelinier til biblioteket eller inde i biblioteket.
 

Elevator

Ingen elevator nødvendig, da biblioteket ligger i én etage i jordniveau.
 

Handicaptoilet

Er tilgængeligt i forhallen, når der er bemanding.
Der er ikke handicaptoilet i Biblioteket, og derved ikke i den selvbetjente åbningstid.
 

Teleslynge

Ingen teleslynge
 

Selvbetjening

Selvbetjeningsbordet kan hæves og sænkes efter behov.
Synshandicappede kan få hjælp hos personalet.