Tilgængelighed

For borgere med fysisk handicap
 

Hovedbiblioteket i Portalen

Parkering
Handicap p-pladser nær biblioteket:
  • 2 handicap p-pladser bag Portalen, hvorfra trapper fører op til bibliotekets hovedindgang
  • 2 handicap p-pladser ved stationen med adgang til biblioteket via stationsbygningen
 
Adgang til biblioteket
Kørestolsbrugere og gangbesværede har let adgang via hovedindgangen ved ankomst i retningen fra stationen eller indkøbscenter. Vi har automatiske skydedøre og ingen niveauforskel.
Kommer du fra p-pladsen bag Portalen, kan du få adgang til bibliotek og elevator i gadeniveau via vores personaleindgang under gangbroen.
Ring på klokken  i højre side af garageporten (mærket Handicap-klokke). Og vi kommer og lukker dig ind. Vær tålmodig. Det kan tage et par minutter, inden vi er hos dig.
Desværre har vi ingen ledelinjer for synshandicappede.
 
Elevator
Biblioteket er i to etager med en offentligt tilgængelig elevator indenfor – udover trapperne.
 
Handicaptoilet
Vi har 2 handicap-toiletter i stueetagen, et ved både herre- og dametoiletterne.
Der er gule ledelinjer fra elevator til begge handicaptoiletter.
 
Selvbetjening
Selvbetjeningsbordene kan nemt hæves og sænkes efter behov.
Synshandicappede kan få hjælp hos personalet.
 

Karlslunde Bibliotek

Parkering
Det er lettest at parkere på taget nær elevatortårnet. Tag elevatoren ned til passagen, som er ganske nær bibliotekets indgang.
Du finder 2 handicap p-pladser ved centeret ud for Kiwi med lidt lang gåafstand til biblioteket.
 
Adgang til biblioteket
Det er let at komme ind for brugere i manuelle kørestole. Men store elektriske kørestole kan få vanskeligheder med at komme ind.
For synshandicappede er der lavet en hvid bred ledelinje fra stenmur til bibliotekets dør, men ikke fra stationen til stenmuren. Vi har ingen ledelinier inde i biblioteket, men et bredt rustrødt gangfelt fører rundt.
 
Elevator
Ingen elevator nødvendig, da biblioteket ligger i én etage i jordniveau.
 
Handicaptoilet
Er tilgængeligt i biblioteket.
 
Teleslynge
Ingen teleslynge
 
Selvbetjening
Selvbetjeningsbordet kan hæves og sænkes efter behov.
Synshandicappede kan få hjælp hos personalet.
 

Tune Bibliotek

Parkering
1 handicap p-plads ved centeret nær Menighedscenteret og biblioteket.
 
Adgang til biblioteket
Der er skydedøre og niveaufri adgang til forhallen.
Biblioteket har to indgangsdøre:
  • En indgangsdør fra den fælles forhal – med ubesværet adgang for kørestolsbrugere Døren er lukket i den ubemandede åbningstid.
  • En indgangsdør fra bibliotekshaven er eneste vej ind i den ubemandede åbningstid. Her er det ikke er muligt at komme ind for en kørestolsbruger.
For synshandicappede er der ingen hjælp ved ledelinier til biblioteket eller inde i biblioteket.
 
Elevator
Ingen elevator nødvendig, da biblioteket ligger i én etage i jordniveau.
 
Handicaptoilet
Er tilgængeligt i forhallen.
 
Teleslynge
Ingen teleslynge
 
Selvbetjening
Selvbetjeningsbordet kan hæves og sænkes efter behov.
Synshandicappede kan få hjælp hos personalet.