Foto af Glenn Bech

Glenn Bech gæster forfatterdagen

12.09.23
En af Danmarks mest markante forfatterstemmer kommer til Greve, når Forfatterdagen 2023 får besøg af den prisvindende forfatter, psykolog og debattør Glenn Bech.

Et blik på uligheden i samfundet 

Som forfatter er Bech optaget af de forskellige kort vi bliver tildelt i livet, selv i et land som Danmark. Med udgangspunkt i sine egne erfaringer fra en opvækst som homoseksuel i en underklassekontekst, er Bechs pointe, at langt fra alle i vores samfund nyder de samme muligheder, netværk, og sågar trygheder. 

Nedarvede traumer

I sin debutroman Farskibet tager Bech livtag med sin familiehistorie. Vi følger den autofiktive fortæller Glenn, hvis far tog sit eget liv, da Glenn var fem år. Romanen behandler de traumatiske følger, selvmordet har for Glenn og familien, og bliver på den måde en undersøgelse af, hvordan giftige forestillinger om maskulinitet kan få meget virkelige konsekvenser for individer og familier. Ved at bruge forskellige spring og andre greb, der udfordrer læseren, har Bech skrevet en overvældende men også meget rørende bog om traumer og kærlighed.  

Opråb til de velbjærgede

I sin anden bog, Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, anråber Bech de priviligerede i samfundet. Igen er ambitionen at gøre opmærksom på, hvordan vi stadig lever i et klassesamfund, men denne gang som et manifest. Bogen er en blanding af politiske, af og til polemiske udsagn, essayistiske passager og skarpt optegnede scener. Især kærlighedshistorien i slutningen er et rørende vidnesbyrd om hvordan vi, også når det kommer til kærligheden, har forskellige adgangsvilkår.  

På Greve Bibliotek glæder vi os til at byde Bech velkommen, den 30. September 2023. 

Materialer