For skoler

Greve Bibliotek kan i samarbejde med skolerne supplere og bidrage til undervisningen

Biblioteket kan være medaktør i at løfte de fælles mål og til at indfri målet om en varieret skoledag i et andet læringsmiljø. 

Greve Bibliotek tilbyder på nuværende tidspunkt forløb om:

Udover ovenstående tilbyder Greve Bibliotek udvalgte børneteaterforestillinger til både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Kontakt:
Sonny Hansen
son@grevebib.dk

Ønskede effekter af indsatsområdet:

  • At elever og lærere oplever og erfarer, at biblioteket bidrager til læring, oplevelse og dannelse i den daglige skoledag.
  • At elever, lærere og forældre opnår en erkendelse af folkebiblioteket som en del af folkeskolens virke.
  • At bibliotekspersonalet oplever, at samarbejdet med skolerne er en del af bibliotekets kerneopgave.