For skoler

Greve Bibliotek kan og vil i samarbejde med skolerne supplere og bidrage til elevernes læring.

Greve Bibliotek kan være medaktør i at løfte de fælles mål og til at indfri målet om en varieret skoledag i et andet og mere uformelt læringsmiljø.Vi står altid klar til tale med skoler og lærere om hvordan vi kan samarbejde og hvordan vi sammen kan give eleverne de bedst mulige forudsætninger og oplevelser.
Vi tilbyder:

Nyhedsbrev
Lærere kan skrive sig op til vores nyhedsbrev målrettet skoler samt en ugentlig boganbefaling her: Nyhedsbrev og ugens bog for lærere

Inspirations- og læringsforløb
Forløbene giver eleverne et anderledes perspektiv på skolens fag og emner, inspirerer både elever og lærere, giver afsæt til den videre undervisning i skolen og appellerer eleverne til at bruge biblioteket.

Obligatoriske forløb for skoler
Formålet med besøgene er at skabe læselyst og motivere eleverne til at bruge folkebiblioteket ved at vise dem biblioteket og fortælle om de fysiske- og digitale materialer samt understøtte elevernes digitale dannelse.

Makerspace
Greve Biblioteks Makerspace er et rum indrettet til innovation og kreativitet, hvor der er plads til at rode og eksperimentere. Vi laver gerne forløb med skoleklasser i samarbejde med læreren.

Børneteater
Vi tilbyder udvalgte børneteaterforestillinger til både indskoling, mellemtrin og udskoling. Der sendes invitationer ud via skolesekretærerne.

Greves biblioteker har ca. 130 klassebesøg om året ca. 75 af dem er vores obligatoriske forløb for 3., 5. & 8. klasse.

Ønskede effekter af indsatsområdet:

  • At elever og lærere oplever og erfarer, at biblioteket bidrager til læring, oplevelse og dannelse i den daglige skoledag.
  • At elever, lærere og forældre opnår en erkendelse af folkebiblioteket som en del af folkeskolens virke.
  • At bibliotekspersonalet oplever, at samarbejdet med skolerne er en del af bibliotekets kerneopgave.

Kontakt:
Sonny Hansen
son@grevebib.dk