Dannelse - for dig og mig

Biblioteket har altid haft status som dannelsesinstitution. Og dannelsesbegrebet ændrer og udvikler sig i takt med samfundets udvikling. I følge Den Store Danske er  dannelse en betegnelse for

  • dels en pædagogisk norm ved valg af indhold i opdragelse og undervisning
  • dels en social norm, der udpeger en bestemt adfærd, væremåde, opførsel og viden som dannet.

Dannelse er for alle 

  • for de helt små, når vi viser onsdagsfilm eller børneteater
  • for de større børn når vi holder kodningsevents eller underviser i digital dannelse 
  • for de voksne når vi hver uge har it-café eller indbyder til arrangement om Bellmanns viser.

 På Greve Bibliotek fokuserer vi dannelse via ét af vores strategiske fokusområder - Dannelse. Vi arbejder med dannelse inden for disse områder:

  • Samarbejde med institutionerne, skolerne og særlige grupper
  • Digital dannelse
  • Samarbejde med andre kulturinstitutioner
  • Værtskab
  • Litteraturoplevelser