Senmiddelalder

Senmiddelalder

31.03.17
Senmiddelalder er den sidste del af middelalderen: i Danmark varede perioden fra ca. 1350 - 1536. Efter den sorte død faldt befolkningstallet drastisk, hvilket medførte, at flere gårde blev ødegårde. Manglen på arbejdskraft betød, at bønderne mange steder fik bedre vilkår, og at landbruget i et vist omfang blev lagt om til animalsk produktion.

Hele middelalderen var en periode med masser af konflikt ­– borgerkrig, kongemord og religiøse konflikter – og udfaldet af disse konflikter fik stor indflydelse på eftertiden og har også betydning for den tid, vi lever i nu.

Middelalderen var dog ikke kun en tid præget af konflikt. Det var også en periode hvor størstedelen af den danske befolkning levede et stille og roligt liv som bønder i små landsbyer. De færreste kunne læse og skrive, og tiden gik med at arbejde, passe familien og dyrke den kristne gud i håb om på den måde at sikre sig at man ikke kom i helvede, men i himlen når man døde. Døden var altid tæt på, for sammenlignet med i dag var middelalderen præget af epidemier og en meget lav levealder.

En af verdenshistoriens værste epidemier, Den Sorte Død, nåede Danmark i 1349. Ifølge Danmarkshistorien.dk slog pesten i mange europæiske egne op mod 40 % af befolkningen ihjel. Efterfølgende var der flere udbrud af pest – senest i 1711 – men man blev bedre og bedre til at bekæmpe epidemierne.

I 1397 blev Kalmarunionen oprettet. Det var en union mellem de tre kongeriger Danmark, Norge og Sverige. Unionen blev oprettet for at modstå presset fra syd fra Hanseforbundet. Hanseforbundet var en magtfuld handelsorganisation, der var oprettet af en række tyske byer, og som havde eget militær. Kalmarunionen havde sit magtcentrum i København, og den blev i perioder ledet af én enkelt konge. 

Senmiddelalderen slutter med Reformationen i 1536. Den tyske munk og teolog Martin Luther opfordrede i starten af 1500-tallet til oprør mod den enorme magt, kirken havde fået. Han ønskede at vende tilbage til det, han anså for at være en mere oprindelig form for kristendom, hvor frelsen var et mellemværende mellem den enkelte og gud – og ikke mellem den enkelte og kirkens mænd. Martin Luthers tanker blev startskuddet til Reformationen: en proces, hvor kirken blev frataget meget af dens magt i store dele af Europa. 

(Kilde: Faktalink.dk)

Materialer
Reservér
  • Bog

Æg : roman

Af Morten Ramsland (2017)
Læs mere
Reservér
  • Bog

Danmarks byer i middelalderen

Af Bjørn Poulsen, Hans Krongaard Kristensen (2016)
Læs mere
Reservér
  • Bog

Syner og fristelser : roman

Af Harald Voetmann (2015)
Læs mere
Reservér
  • Bog

Folkevisen

Af Bilbo Egelund (2015)
Læs mere
Reservér
  • Bog

De tavse vidner : historisk roman

Af Marianne Jørgensen (f. 1966) (2015)
Læs mere
Reservér
  • Bog

Drikkekultur i middelalderen

(2014)
Læs mere
Reservér
  • Bog

Matematik i middelalderen : abbaco-kulturen i Firenze

Af Aksel Bertelsen (f. 1950) (2014)
Læs mere
Reservér
  • Bog

Lægekunst i middelalderen : fortalt og forklaret

Af Luca Bianchedi (2014)
Læs mere
Reservér
  • Bog

Klostre i det middelalderlige Danmark

Af Hans Krongaard Kristensen (2013)
Læs mere