Børnebibliotekarer fra Greve Bibliotek

Kontakt os

03.01.22
Har I spørgsmål eller ønsker så kontakt os pr. mail på son@grevebib.dk eller på tlf. 43 95 80 00.

Ønskede effekter af samarbejdet mellem bibliotek og skole:

  • At elever og lærere oplever og erfarer, at biblioteket bidrager til læring, oplevelse og dannelse i den daglige skoledag.
  • At elever, lærere og forældre opnår en erkendelse af folkebiblioteket som en del af folkeskolens virke.
  • At bibliotekspersonalet oplever, at samarbejdet med skolerne er en del af bibliotekets kerneopgave.