Om organisationen

Greve Bibliotek i tekst og tal

Værdigrundlag - her kan du læse om de ting vi lægger vægt på i forbindelse med at drive bibliotek, for og med borgeren.

Indsatsområder - læs om de fire områder vi har fokus på i 2018 og 2019, Attraktiv arbejdsplads, Digital strategi og Tidlig indsats.

Lovgivning - vi følger Lov om Biblioteksvirksomhed, du kan se mere, hvis du følger linket

Statistik - Greve Bibliotek laver årligt statistik på en række områder som alle andre biblioteker i Danmark. Den samlede statistik udgives af Kulturstyrelsen i både trykt og elektronisk form.