Faktalink

Målgruppe
Særligt for børn
Elektroniske artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner

Artiklerne giver en introduktion til og en uddybende information om aktuelle og klasssiske emner, links til videre læsning på internettet samt henvisninger til illustrationer, artikler, bøger, tv- og radioindslag med mere om et givet emne.

Du får adgang til Faktalink med Bibliotekslogin eller UNI-login.

Se mere i denne video: