Persondatapolitik

Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i Greve Bibliotek.

Lånerregister
Når du melder dig ind som låner på biblioteket, registrerer vi dig på dit personnummer og tildeler dig et tilfældigt genereret lånernummer. Du vælger selv en pinkode, som bliver anonymiseret. 

Børn under 18 år får udleveret et lånerkort, og vi indhenter skriftligt samtykke fra en forælder før oprettelsen.

Det er bibliotekets administrative system, Cicero, der opbevarer oplysningerne. Når du anvender hjemmeside kan du via login få adgang til at se og ændre en del af dine personlige informationer i Cicero, herunder pinkode.

Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark, og adgangen hertil fra Cicero, hjemmeside og udlånsautomater foregår via krypterede linjer.

Vi registrerer oplysninger om:

  • Låneroplysninger (CPR, Navn, Adresse, Telefonnummer, Email, Noter, Beskeder)
  • Lånehistorik (Oplysning om nuværende lån, Reservationer og Bookinger)
  • Låners mellemværende (Gebyr og Erstatninger)

Kontaktoplysningerne bruger vi, for at kunne tilbyde dig at sende dig beskeder om mellemværender og påmindelser om lån til fornyelse etc. Din adresse opdateres automatisk via CPR-registeret, hvis du flytter.

Lånehistorikken gemmer vi i 30 dage, medmindre du er tilmeldt "Bogen Kommer." Her skal vi have et særskilt samtykke fra dig til at gemme lånehistorikken længere. 

Lånere, der ikke har været aktive i en periode på tre år, slettes automatisk. Aktiv er enten lån af fysiske materialer, eller digitale lån på fx eReolen.

Ønsker du ikke længere at være bruger, skal du henvende dig i den personale betjente åbningstid, og bede om at blive slettet. Du skal medbringe legitimation.

Adgangskontrol

Vi har åbent for selvbetjening ud over de almindelige åbningstider. Her kan du lukke dig selv ind på biblioteket ved hjælp af dit sundhedsbevis. Dette gælder også børn, dog kan de ikke lukke sig ind med lånerkort, men skal være i besiddelse af deres eget sundhedsbevis.

Når du lukker dig selv ind i biblioteket udenfor de bemandende åbningstider, skal du scanne stregkoden på dit sundhedsbevis. I den forbindelse gemmer vi dit CPR-nummer. Denne CPR-logning bliver udelukkende brugt til undersøgelse af hærværk og sikkerhedshændelser, og den slettes efter 30 dage.

WiFi

Vi tilbyder gratis WiFi på biblioteket, som er et sikret netværk, der benyttes af alle kommunens kulturinstitutioner. 

Deepfreeze

Vi bruger et program som renser publikumsPC'erne, hver gang, de bliver genstartet. Vi opfordrer til, at du beskytter dine personfølsomme data ved at:

  • Logge ud af alle tjenester efter brug: netbank, borger.dk etc.
  • Genstarte PC'en når du forlader den.

På den måde undgår du at uvedkommende personer kan misbruge dine personlige informationer.

Overvågning

Vi tv-overvåger alle biblioteker både for din sikkerhed og for at beskytte biblioteket og dets inventar samt materialer mod tyveri, hærværk o.l. Også bibliotekets facader og indgange tv-overvåges. 

Mere information

Læs mere om hvordan Greve Kommune behandler dine personoplysninger. Du kan også læse mere om dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesreglerne.