Om organisationen

Greve Bibliotek i tekst og tal

Værdigrundlag - her kan du læse om de ting vi lægger vægt på i forbindelse med at drive bibliotek, for og med borgeren.

Icon Description

Sammen med borgeren bruger vi kultur og læring til at skabe værdi og gode oplevelser

Kulturen er samfundets eksperimentarium. Den er en dynamisk størrelse i konstant udvikling. Den peger fremad og bryder nyt land i den måde, vi opfatter verden på.

  • Derfor er det vigtigt at støtte eksperimenterende kulturinitiativer, som kan stimulere den nødvendige udvikling af kulturlivet.

Kulturen peger på samme tid bagud og minder os om vores fælles rødder og vores kulturarv. Kulturarven er fundamentet for, at vi kan orientere os i det flertydige samfund. For at kunne formulere nye mål må vi besidde viden om, hvor vi kommer fra.

  • Derfor er det vigtigt, at kulturen bygger på tradition såvel som fornyelse. Og det er vigtigt at sætte fokus på museet som stedet, hvor kulturarven bevares, analyseres, formidles og bringes i dialog med nutiden og at fokusere på det folkelige engagement i kulturarven - i samspil med andre kulturer.

Kulturlivet er en integreret del af tilværelsen i det lokale fællesskab. Den har en afgørende rolle at spille for vore bestræbelser på både at fastholde sammenholdet og give plads til forskelle i vort samfund.

  • Derfor er det vigtigt at betragte enhver borger som en ressource i det lokale fællesskab. Og at kulturlivet udvikles i samarbejde med borgerne, hvor nøgleordene er dialog, medbestemmelse og involvering.

Mennesker med både kreative og rationelle tanker kan mere aktivt formu­lere et fælles fremtidsbillede. Mødet med de kunstneriske udtryksformer: Musikken, teatret, filmen, litteraturen og billedkunsten stimulerer nysgerrigheden og lysten til at lære, til selv at skabe, give sig til kende, udtrykke sig og sætte aftryk. Kunsten skaffer indsigt i andres erfaringer og oplevelser og bidrager til ny indsigt i andre kulturer og til mødet mellem kulturer.

  • Derfor er det vigtigt at sætte det skabende men­neske i centrum, hvor kulturen og kunsten er det salt, som giver næring til den enkeltes selv­udvikling, selvforståelse og personlige vækst.

Det enkelte menneskes udvikling støttes ved at sikre, at alle kommunens borgere har mulighed for at bruge, opleve og skabe kultur og ved at sikre, at alle har fri, lige og let adgang til oplys­ning og kulturel aktivitet, uanset hvor i kommunen de bor.

  • Derfor er det vigtigt at sætte fokus på de kulturelle institutioners rolle som kultur­formidlere. Biblioteket er som mødested og debatforum et nøgleområde i det lokale kultur­liv. Sammen med Kulturhuset Portalen, Greve Museum og borgerhusene tilbyder vi viden og oplevelser, som både er traditionelle, fornyende, alsidige og kvalitet. I denne sammenhæng prioriteres børns vilkår og muligheder højt. 

Vi følger Lov om Biblioteksvirksomhed:

Greve Bibliotek laver årligt statistik på en række områder som alle andre biblioteker i Danmark. Den samlede statistik udgives af Kulturstyrelsen i både trykt og elektronisk form.

Icon Description

Greve Bibliotek laver årligt statistik på en række områder som alle andre biblioteker i Danmark.

Den samlede statistik udgives af Kulturstyrelsen i både trykt og elektronisk form. 
Se den samlede statistik på:

Kulturstyrelsens hjemmeside  (udkommer som regel i juli måned)