Transparent Language Online

Få adgang til over 110 sprog kurser, som findes på forskellige niveauer.

Transparent Language Online giver en effektiv og engagerende oplevelse for brugere på alle niveauer, der ønsker at opbygge deres lytte-, tale-, læse- og skrivefærdigheder på et fremmedsprog. 

 Ved at kombinere kurser, supplerende ordforråd og grammatikressourcer giver Transparent Language Online et komplet sprogindlæringssystem.