Samlinger fra Det Kongelige Bibliotek

Arkiv for Dansk Litteratur

Icon Description

En litteraturhistorisk hjemmeside fra Det Kongelige Bibliotek med udvalgte dele af den ældre danske litteratur – fra middelalderen og frem til midten af det 20. århundrede. Omfatter 78 forfattere.

Til en lang række af forfatterskaberne er der en faglig introduktion skrevet af en ekspert, inklusiv bibliografiske oplysninger om de vigtigste udgaver og den vigtigste senere litteratur om forfatterskabet.

Målgruppen er studerende, ungdomsuddannelser og voksne med interesse for (gammel) dansk litteratur.

Sådan søger og navigerer du på siden

Teksterne er gengivet i to formater, som digitale versioner af den trykte udgave og som søgbar tekst. I søgefeltet kan man søge på ord, og alle tekster, hvor ordet findes, vil fremkomme i resultatet. Man kan bruge ”+” uden mellemrum før et ord, hvis resultatet SKAL indeholde ordet eller ”–” hvis resultatet IKKE må indeholde dette ord. Ved at klikke på ’Forfatterportrætter’ får man en liste med alle 78 forfattere, der er listet efter efternavn. Under ’Perioder’ kan man læse mere om litteraturens perioder fra 1700-1920. Alle tekster kan dowloades.

Se kursus eller følg trin for trin vejledning på www.ekurser.nu

Besøg Arkiv for Dansk Litteratur

Billedsamlingen

Icon Description

Det Kgl. Biblioteks Billedsamling indeholder mere end 18 millioner fysiske billeder, og heraf er mere end 400.000 digitaliseret og tilgængelige for alle interesserede.

Samlingen indeholder kobberstik, tegninger, grafiske tryk og fotografier af steder, begivenheder og personer fra hele Danmark.

Samlingen er inddelt i tre hoveddele:

  1. Portrætsamlingen med portrætter af danske mænd og kvinder
  2. Den topografiske samling med billeder af steder
  3. Den kronologiske samling med billeder af begivenheder

Dertil kommer en række særsamlinger, eksempelvis Flora Danica.

Læs mere om Billedsamlingen på Det Kgl. Biblioteks hjemmeside

Sådan søger og navigerer du

I Billedsamlingen er der billeder af personer, steder og begivenheder fra portrætsamlingen, topografisk og kronologisk samling, samt forskellige delsamlinger. Man kan søge på navne, stednavne og emner (huse, arbejdere, sporvogne etc.) i bibliotekssytemet.

Tast et eller flere søgeord i søgefeltet. Taster man flere ord, viser biblioteksbasen hits, hvor alle søgeord forekommer. Der sættes automatisk OG mellem søgeordene, det behøver man ikke skrive.

Man kan også skrive ELLER og IKKE mellem sine søgeord. Husk, at ordene OG, ELLER, IKKE skal skrives med store bogstaver, ellers søger biblioteksbasen på ordene og, eller, ikke.

Se kursus eller følg trin-for-trin vejledning på www.ekurser.nu

Besøg Billedsamlingen

Danmark set fra luften

Icon Description

Danmark set fra luften består af ca. 2.135.000 digitaliserede luftfotos samt ortokort og topografiske kort fra Det Kgl. Bibliotek.

Det er brugerne, der har placeret alle luftfotos på danmarkskortet, og ca. 99 % er placeret korrekt.

Læs mere om Danmark set fra luften: https://www.kb.dk/find-materiale/tjenester/danmark-set-fra-luften

Sådan søger og navigerer du

Det fungerer bedst ved at zoome ind på det område af Danmark, man er interesseret i. Der er en søgefunktion, og den fungerer bedst, når man er zoomet ind på det ønskede område.

Alle fotos kan downloades, og borgerne kan bruge dem frit mod at kreditere fotografen, f.eks. "Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek"

Besøg Danmark set fra luften

Danmarks Breve

Icon Description

Indeholder digitalisering af over 12.000 trykte brevudgivelser fra Det Kgl. Bibliotek. Fra 1500-tallet frem til 1930.

Sådan søger og navigerer du

Man kan søge frit i den fulde brevtekst, og der kan søges på brevets afsender, modtager, afsendelsessted og modtagelsessted. Standardsøgningen i Danmarks Breve er sat til, at der søges i ”alle felter”, dvs. både i tekst og i metadata. Metadata er navne og steder, som Det Kgl. Bibliotek har inddateret i brevbasen for at gøre søgninger mere præcise. En måde at bruge metadata til mere præcise søgeresultater er ved at bruge facetter. Vil man gerne søge udelukkende i metadata, kan man vælge at begrænse sin søgning til f.eks. kun afsendere ved at vælge ”Afsender” i dropdown-menuen til venstre for søgefeltet.

Det er muligt at kombinere flere søgetermer med boolske operatorer:

  • Brug ” ” for at søge efter en sætning
  • Brug ”+” før et ord, hvis resultatet skal indeholde dette ord
  • Brug ”–” for at udelukke ord fra søgningen
  • Brug ”OR, ”AND” og ”NOT” til avancerede søgninger
  • Trunkering udføres automatisk af systemet

Tryk her og se videokursus fra edu media hvordan du bruger Danmarks Breve

Besøg Danmarks Breve

Kort og atlas

Icon Description

Det Kgl. Bibliotek har Nordeuropas største samling af kort, søkort, atlas, glober m.m. De ældste kort i samlingen er fra 1500-tallet, og mange af de ældre kort er digitaliseret og kan ses online. Det gælder blandt andet de fleste danske kort fra før år 1900.

Sådan søger og navigerer du

Kort og atlas kan søges i Det Kgl. Biblioteks bibliotekssystem ved f.eks. at skrive bynavn eller landenavn i søgefeltet. Taster man flere ord i søgefeltet, viser biblioteksbasen hits, hvor alle søgeord forekommer. Der sættes automatisk OG mellem søgeordene, det behøver man ikke skrive.

Man kan også skrive ELLER og IKKE mellem sine søgeord. Husk, at ordene OG, ELLER, IKKE skal skrives med store bogstaver, ellers søger biblioteksbasen på ordene og, eller, ikke.

Besøg Kort og atlas

Kønsforskning

Icon Description

Det Kgl. Bibliotek har lavet en fagside, der henvender sig til alle, der er interesseret i kønsforskning, kvindehistorie og ligestilling mellem kønnene.

Fagsiden giver oversigter og links til de vigtigste introduktioner til kønsforskningens teorier og metoder, til kernetidsskrifter samt databaser.

Via fagsiden kan man også finde kildematerialer, information om kvindebevægelser i Norden, international kønsstatistik samt ligestillingspolitik.

Det er ikke alt materiale på fagsiden, der er tilgængeligt for alle. Adgangen til nogle af materialerne kræver, at brugeren befinder sig fysisk på et af Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.

Besøg Kønsforskning

Partiprogrammer

Icon Description

Det Kgl. Bibliotek har en stor samling materiale fra de forskellige politiske partier i Danmark.

Det er meget efterspurgt materiale, og det er ofte trykt på tyndt, skrøbeligt papir, og derfor er samlingen af partiprogrammer og partipolitiske skrifter blevet digitaliseret, så de er tilgængelige for alle interesserede.

I første omgang blev kun materialer i perioden 1872 til 2001 digitaliseret, men stigende efterspørgsel på nyere materialer har medført, at alt bliver skannet, når Det Kgl. Bibliotek har modtaget partiprogrammer og partipolitiske skifter.

Sådan søger og navigerer du

Man taster et eller flere søgeord i søgefeltet. Taster man flere ord, viser biblioteksbasen hits, hvor alle søgeord forekommer. Der sættes automatisk OG mellem søgeordene, det behøver man ikke skrive.

Man kan også skrive ELLER og IKKE mellem sine søgeord. Husk, at ordene OG, ELLER, IKKE skal skrives med store bogstaver, ellers søger biblioteksbasen på ordene og, eller, ikke.

Besøg Partiprogrammer

Tidsskrift.dk

Icon Description

Tidsskrift.dk er Det Kgl. Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst. Alle tidsskrifter er Open Access, så de er frit tilgængelige.

Sådan søger og navigerer du

Man taster et eller flere søgeord i søgefeltet. Der sættes automatisk ELLER mellem søgeordene, det behøver man ikke skrive. 

Man kan søge på OG, ELLER, IKKE og anvende ”frasesøgning”. Husk, at ordene OG, ELLER, IKKE skal skrives med store bogstaver, ellers søges på ordene og, eller, ikke.

Besøg Tidsskrift.dk

Varehuskataloger

Icon Description

Via loven om pligtaflevering har Det Kgl. Bibliotek en stor samling af varehuskataloger fra Buldog, Crome & Goldschmidt, Daells Varehus, Fonnesbech, Havemann, Illum, Magasin, Messen og Sommers Magasiner fra perioden 1888-1989, der er blevet digitaliseret.

Sådan søger og navigerer du

Man taster et eller flere søgeord i søgefeltet. Taster man flere ord, viser biblioteksbasen hits, hvor alle søgeord forekommer. Der sættes automatisk OG mellem søgeordene, det behøver man ikke skrive.

Besøg Varehuskataloger