Danskernes Historie Online

- et specialbibliotek for historikere, slægtsforskere og andre historie-interesserede.

Det indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. De ældste værker er udarbejdet i slutningen af 1500-tallet, og bestanden rækker frem til nutiden.

Der er i dag ca. 30.000 titler online.

Man kan søge i bibliotekets samlinger og søge fritekst i alle online-værker ved hjælp af bibliotekets søgninger.

Der er fri adgang til at søge.