• Artikel

Gustaf Munch-Petersen

Af Anna Møller (2012)
Portræt af forfatteren der med en stadig udvikling af sin surrealistiske litteratur og billedkunst blotopnåede en voksende indre uro, satsede alt og meldte sig til Den Internationale Brigade, hvor han i 1938 faldt i den spanske borgerkrig, 26 år gammel