SMS service

Få besked fra biblioteket på SMS

Servicemeddelelser på sms med bestillinger og hjemkaldelser
Du kan få servicemeddelelser på SMS eller e-mail 2 dage før du skal aflevere materiale, eller når materiale, som du har bestilt, kommer hjem.

Du kan tilmelde dig denne service ved at gå ind på "Min side" og under "Rediger brugerprofil"

Hvis du er tilmeldt servicemeddelelser på SMS kan du forny dine lån ved at sende SMS til 1910 med teksten: GB FORNY ALLE

Husk, at det stadig er dit eget ansvar at aflevere materialer til tiden, selvom du er tilmeldt bibliotekets sms- eller email-service.

Skifter du mobilnummer skal du selv rette nummeret i Brugerprofil.

Bibliotekets app
Alternativt kan du hente app'en "Biblioteket" og få beskeder fra biblioteket som pushmeddelelser og nemmere adgang til fornyelser.
Læs mere om app'en

Nyhedsbrev på sms - nu på mail
Bibliotekets nyhedsbrev på SMS er nedlagt og blevet erstattet af et nyhedsbrev på mail. Tilmeld dig