SMS service

Få besked fra biblioteket på SMS

Servicemeddelelser på sms med bestillinger og hjemkaldelser
Du kan få servicemeddelelser på SMS eller e-mail 2 dage før du skal aflevere materiale, eller når materiale, som du har bestilt, kommer hjem.

Du kan tilmelde dig denne service ved at gå ind på "Min side" og under "Rediger brugerprofil"

Skifter du mobilnummer skal du selv rette nummeret i Brugerprofil.

Hvis du vil forny dine lån online, anbefaler vi, at du bruger bibliotekets app eller hjemmesiden.

Bibliotekets app
Du kan hente app'en "Biblioteket" og få beskeder fra biblioteket som pushmeddelelser og nemmere adgang til fornyelser.
Læs mere om app'en

Nyhedsbrev på sms - nu på mail
Bibliotekets nyhedsbrev på SMS er nedlagt og blevet erstattet af et nyhedsbrev på mail. Tryk her og tilmeld dig