Servicedeklaration for fjernlån

Greve Bibliotek er en del af de danske bibliotekers lånesamarbejde.

Lånesamarbejdet har som målsætning, at alle borgere i landet har adgang til hele den informationsmængde, der formidles gennem bibliotekerne.

Greve Bibliotek servicerer alle biblioteker.

Når vi modtager bestillinger fra andre biblioteker (långivende)

Alle indkomne bestillinger behandles løbende på alle hverdage på hovedbiblioteket i Hundige og mandag, onsdag og fredag på Tune bibliotek, når der er personale.
Se bibliotekets personalebejente åbningstider.

Skulle der være problemer med at fremfinde bestillingen, afvises den inden for 3 hverdage.

Udlånstiden for fjernlån er sat til 45 dage. 

Visse af bibliotekets materialer er ikke en del af lånesamarbejdet og lånes derfor ikke ud som fjernlån. Dette vil fremgå af posten i Netpunkt.

Modtager vi en fjernlånsbestilling som afviger fra anbefalingerne i lånesamarbejdet, eksempelvis nye bøger under anskaffelse eller som forventes anskaffet, forbeholder vi os retten til at afvise bestillingen.

Alle bestillinger sendes via den nationale kørselsordning.

Når vi sender bestillinger til andre biblioteker (låntagende)

Hvis en bestilling skal håndteres manuelt, og ikke kan bestilles automatisk via den fælles infrastruktur, gælder følgende:

Som udgangspunkt bestilles bibliotekets egne eksemplarer først.

Vi undgår at bestille materialer som er under anskaffelse eller som vi forventer at anskaffe.

Materialerne lokaliseres i FBI's databrønd.

Materialerne bestilles efter den præsentationsrækkefølge som bibliotekerne står rangeret i Netpunkt, dernæst efter hvor materialet lokaliseres som hjemme eller hvor køen synes kortest.

Er materialet vanskeligt at lokalisere, sendes bestilling til viderebehandling på Centralbiblioteket i Roskilde eller Det Kgl. Bibliotek i Aarhus.