Gale In Context: Science

Målgruppe
For alle
Engelsksproget database der dækker det naturvidenskabelige område

OBS! Som følge af det budgetforlig, som Byrådet i Greve Kommune vedtog den 3. oktober 2022, ophører adgangen til denne database fra 2023.

Her findes artikler inden for et bredt spekter af emner inden for  matematik, fysik, kemi, astronomi og rumfart, medicin, geologi, biologi og meget mere.

Se hvordan du kommer i gang med Science på eKurser.nu