Ny model for lån på Filmstriben

01.06.21
Fra 1. juni bliver der indført en ny model for lån af film hjemmefra på Filmstriben. Modellen skal give en større fleksibilitet for både brugerne og biblioteket.

I den nye model stiller bibliotekerne et antal point til rådighed for brugerne, i stedet for som i dag et antal lån. Hver film tildeles en værdi mellem 1 og 4 point, og du kan så selv vælge, hvordan du ønsker at bruge dine point.

Når du har lånt en film, har du den til rådighed i 48 timer.

Filmene bliver som udgangspunkt inddelt i 4 pointkategorier:

  • Spillefilm og udvalgte dokumentarfilm med almindelig spillefilmslængde: 4 point
  • Dokumentarfilm over 30 minutter: 3 point
  • Kort-, dokumentar- og animationsfilm op til 30 minutter: 2 point
  • Kort-, dokumentar- og animationsfilm op til 15 minutter: 1 point

I dag er brugers lån pr. uge sat til 5. Det betyder, at du fra 1. juni har 20 point at se film for om ugen.

Forventningen med pointsystemet er, at det bliver muligt for bibliotekerne i Danmark at styrke formidlingen af fx dokumentarfilm og formidling af film til børn. og samtidig skabes en tæt sammenhæng mellem bibliotekets forbrug, brugernes filmvalg og vores leverandørs afregning overfor rettighedshaverne.

Modellen imødekommer ligeledes et ønske fra småbørnsforældre om at kunne låne små animationsfilm uden at skulle bruge et lån.

Se et eksempel fra en brugerprofil på pointsystemet:
 

Billede af eksempel på lånemodel med point

 

Oprindeligt skrevet af Odense Centralbibliotek.

Materialer