Faktalink

08.05.19
På Faktalink.dk finder du artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner.

Artiklerne giver både introduktion til og uddybende information om aktuelle og klasssiske emner.

Derudover er der links til videre læsning på internettet samt henvisninger til illustrationer, artikler, bøger, tv- og radioindslag med mere om et givet emne.

Du kan vælge mellem Faktalink, hvor målgruppen er fra cirka 7. klasse eller Faktalink Light, hvor artiklerne som er lettere og kortere end de øvrige artikler. Målgruppen er dels børn på mellemtrinet i skolen. Men også andre brugere, der har behov for lettilgængelige artikler, kan læse med her. Det gælder læsesvage, og andre der har brug for at træne dansk.

Du får adgang til Faktalink med Bibliotekslogin eller UNI-login.

Besøg Faktalink og Faktalink Light