Dannelse

Dannelse er ét af Greve Biblioteks fire strategiske fokusområder.

Folkebiblioteket har altid haft status som central dannelsesinstitution, men dannelsesbegrebet ændrer og udvikler sig i takt med samfundet. Greve Bibliotek følger denne udvikling og er opmærksom på både den multikulturelle virkelighed og kommende generationers tilgang til dannelse.

I Dannelse vil Greve Bibliotek dels arbejde videre med skolereformen ud fra et dannelsesperspektiv og dels udstrække dannelsesperspektivet til flere målgrupper, såsom institutionsområdet, læsekredse for børn, unge og voksne, samtalesaloner, it-café’er, sprogskoler, m.m.

Evnen til at gå i dialog og tænke kritisk er vigtige forudsætninger for at kunne indgå i et demokratisk samfund. Biblioteket er en vigtig katalysator i denne proces, og vil imødekomme dette ved at:

  • Samarbejde med institutionerne, skolerne og særlige grupper
  • Digital dannelse
  • Samarbejde med andre kulturinstitutioner
  • Værtskab
  • Litteraturoplevelser
  • Samskabende virksomhed

Effektmålene for dette indsatsområde er:

  • at borgerne, både børn og voksne, opnår en erkendelse af folkebiblioteket som dannelsesinstitution
  • at borgerne ser biblioteket som en naturlig og vigtig ressource i et demokratisk samfund
  • at skoler og dagtilbud i Greve Kommune oplever og erfarer, at biblioteket bidrager til læring, oplevelse og dannelse
  • at Greve Bibliotek arbejder ud fra en fælles forståelse af begrebet dannelse