Samskabelse

Greve Bibliotek har erfaring med og de fysiske rammer til, at brugerne kan mødes om deres interesser – sammen med os og andre medborgere.

Sammen brænder vi for at skabe nye former for fællesskaber og events, som fx hobby workshops, strikkeklubber eller børnefødselsdage. Kun fantasien sætter grænser for, hvilke aktiviteter vi kan udvikle sammen.

Bibliotekets rum er åbent og indrettet, så aktiviteterne kan ske i både den betjente og ubetjente åbningstid.

Effektmålene for dette indsatsområde er:

  • At biblioteket understøtter samtaler mellem mennesker og er med til at skabe nye fællesskaber
  • At biblioteket engagerer og involverer borgerne i at skabe nye aktiviteter i biblioteket
  • At biblioteket stiller rummet til rådighed for interessefællesskaber, foreningsliv mm.
  •  
  • Kontaktperson er bibliotekar Greta Andersen gan@grevebib.dk