Depoter

Vi tilbyder, at I kan have et bogsæt ude i jeres institution. Bogsættet skiftes hver 6. måned, og vores chauffør henter og bringer.

 

Skriv til Mariam (mami@grevebib.dk) med antallet af børn og aldersfordelingen i jeres institution.

Ønsker I specifikke bøger, er I velkomne til at komme ned på biblioteket og låne med jeres LÅN-SELV kort. Her er lånetiden 8 uger.