Tirsdagspigerne

Mødetid tirsdag hver måned fra 17.00 til 19.00 på Greve Bibliotek

Tirsdagspigerne er kommet regelmæssigt på Greve Bibliotek igennem en lang årrække. Først for nyligt er kredsen blevet selvkørende, således at deltagerne mødes uden bibliotekar. Det er en rutineret læsekreds, hvor snakken og diskussionen om litteraturen forløber helt naturligt.

Her læses fem bøger på en sæson, der typisk varer fra september til marts.

Hvis du ønsker at deltage i læsekredsen, kan du kontakte litteraturformidler, Viggo, på viah@greve.dk