Relationskompetence

Relationskompetence handler om at byde borgerne velkommen – at få brugerne til at føle sig som gæster.
 
Brugerne skal opleve, at de får mere, end de forventer, at de bliver inspireret og vejledt i en ligeværdig og imødekommende dialog uanset om den afvikles i det fysiske eller det virtuelle bibliotek.
At yde excellent service har altid været Greve Biblioteks fremmeste mål og med fokus på Relationskompetence ønsker biblioteket at udvide og udstrække servicebegrebet, så brugerne ser sig selv som en længe ventet gæst på biblioteket. 
 
Ønskede effekter:
  • At brugerne oplever, at de får mere end de kom efter.
  • At brugerne møder et inspirerende, indbydende og formidlende miljø – også i ubetjent åbningstid.
  • At bibliotekspersonalet går i dialog med brugerne på deres præmisser.
  • At brugerne oplever, at de er medskabere af biblioteket, således at mangfoldighed og ejerskab styrkes.