Tidlig indsats

Indsatsområdet Tidlig indsats arbejder med forebyggelse af ensomhed, stigmatisering og manglende netværk hos forskellige borgergrupper.

Vi vil danne fællesskaber for ældre, for at styrke deres trivsel og afhjælpe ensomhed. Fællesskaberne udvikler vi i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Vi vil forsøge at afhjælpe stigmatisering af psykisk sårbare unge, ved at tilbyde dem et frirum og fællesskab på biblioteket, hvor de kan få styrket deres sociale relationer og kompetencer. Det kan f.eks. være hyggeaftener med film, spilleaftener, højtlæsning m.m. 

Vi vil gerne igangsætte forløb med ressourcepersoner for mødregrupper fra udsatte områder, hvor vi håber at deres netværk vil blive styrket, til gavn for både mødre og børns sundhed og trivsel.

Vi håber at vi kan styrke kontakten mellem børn fra udsatte områder og biblioteket, ved at lave specielt tilpassede forløb til daginstitutioner, men også ved at invitere børnene til koncerter og teater, for at tilbyde dem kulturelle oplevelser, de måske ellers ikke ville få. Vi ønsker at tætne kontakten til biblioteket, med henblik på at hæve læselyst og livskvalitet.

Vi sætter barren højt, og ønsker at gøre en forskel for det enkelte menneske.

Kontaktperson for området er Anita Dürkop
 atho@grevebib.dk