Digital Strategi

Indsatsområder på Greve Bibliotek 2018-19

Greve Bibliotek har arbejdet strategisk med digitalisering siden 2014, men været i gang med digitaliseringsindsatsen meget længere. Biblioteket er som institution gammelt, men befinder sig i et konstant foranderligt landskab og udviklingen på det digitale felt er massiv. 

Vi bliver hele tiden mødt med nye muligheder og krav - både i forhold til personsikkerhed og databeskyttelse, men også i forhold til nye platforme, nye måder at "forbruge" indhold på (streaming, lydbøger, podcasts, online læseklubber etc).  Her vil vi til enhver tid gøre vores bedste for at leve op til borgernes krav og forventninger til, hvad et moderne folkebibliotek skal kunne tilbyde – og også gerne gå et skridt længere for at kunne inspirere til nye måder at møde litteraturen og biblioteket på.  
 
Effektmålene for indsatsområdet digitalisering 2018-2020 er:
 
• Borgerne møder medarbejdere som kan tale med om og vejlede i digitale sammenhænge. Både i udlånet og i bibliotekets digitale univers. 
• Borgerne oplever øget tilgængelighed til de digitale tilbud og at disse er en naturlig del af det samlede bibliotek.
• Borgerne får lettere ved selvbetjening. 
• Borgerne får en mere interessant og inspirerende oplevelse gennem optimeret serendipitet. 
• Borgerne er bedre informeret om, hvad der sker på biblioteket.
• Borgerne følger sig trygge ift digitalisering.
• Borgerne bliver oplyst om samfundstendenser.

Kontaktperson er Udviklingskonsulent Lotte Tøstesen, lop@grevebib.dk