Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Place / Room
Magasinet
Målgruppe
For voksne
Foredrag

Foredrag: Forædling af mennesket – før og nu

19.11.19
En aktuel historie: igen i dag åbner vi for store etiske dilemmaer, når taler falder på genterapi. Aftenens foredrag giver os den historiske baggrund for spørgsmålene og fører udviklingen i biologi og genetik helt op til i dag

”Er det et problem for menneskets fremtid, at alle mennesker, selv dem med fysiske og mentale handicap, får børn?” Denne type spørgsmål spillede en vigtig rolle i samfundsdebatten i starten af 1900-tallet med udgangspunkt dels i den gryende forståelse af den naturlige selektions betydning for den biologiske evolution dels med genopdagelsen af Mendels arvelighedslove i år 1900. Den vordende videnskab i biologi kom til at spille en vigtig rolle i fremkomsten af arvehygiejne og eugenik, og i dag skaber nutidens enorme landvindinger inden for genterapi og genetiske tests vigtige etiske dilemmaer, som flere og flere af os vil stifte bekendtskab med – fx når vi får børn, bliver syge eller er pårørende.

Aftenens foredragsholder er professor i zoofysiologi Tobias Wang, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Det er gratis at deltage i foredraget, men du skal hente en billet via billetlinket.

Foredraget er en del af rækken af offentlige foredrag i naturvidenskab, som Aarhus Universitet livestreamer til biblioteker mv. i landet. Foredraget begynder præcis kl. 19, så kom gerne i god tid. Biblioteket serverer en kop kaffe eller the.